Sabine Seminar i 2018

2018

 ‘On the road again’ – med Sabine Vermeire  

Vi inviterede til workshop og kursus med Sabine Vermeire fra Antwerpen, Belgien.
‘On the road again’ illustrerer Sabines tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, som er ramt af traumatiske oplevelser. Både på kursus- og workshopdagen oplevede deltagerne alternative og legende måder, som viser veje at gå. Veje, som forbinder børn og deres familier, som genbekræfter fælles værdier og hvor en mulig fremtid opdages.


Herunder uddybende info om kursus/workshop og om Sabine Vermeire

Alternative og legende samtaler med børn, unge og familier, som har oplevet traumer

“En vigtig guideline for vores arbejde med traume, misbrug, vold eller alvorlig sygdom kommer fra Alan Jenkins ”Genskab ikke den vold, som allerede er forvoldt”. Det er lettere sagt end gjort. Børn og deres familier vil sjældent tale om deres vanskeligheder. Faldgruber som, at “presse dem til at tale”, “analysere deres problemer”, ”undervise dem” eller ”rådgive dem” ligger lige rundt om hjørnet. Men med disse faldgruber risikerer vi at havne som professionelle, der reproducere det, som allerede er sket (og vi yder ikke nogen hjælp).

Under mit besøg hos Narrativt Forum E45 i april 2018 vil jeg tilbyde en kurv fyldt med alternative og legende former for samtaler, hvor vi forbinder børn og deres familier, som har haft traumatiske oplevelser med det, som har værdi, og som har betydning for dem i livet. Vi genforener dem med de mennesker, som er vigtige i deres liv. Vi hjælper dem til at komme ”On the road again”. Og i mellemtiden, dekonstruerer vi nogle dominerende diskurser om børn, forældre og traumer.

Vi undersøger forskellige veje:

  • Vi skaber sikre identitets-territorier, hvorfra vi kan have samtaler om vanskeligheder, og vi skaber sikre steder ved at invitere kæledyr, Julemanden, Beyoncé og Granny som co- terapeuter
  • Vi optrævler historier om fremmedgørelse og stigmatisering ved at arbejde med interview og spørgeskemaer (Udfyld venligst dette ekstra store “Største Fare -Spørgeskema!” Og send det til en 9 årig dreng!)
  • Vi modstår presset om at indsamle informationer inden første session. Vi prøver fra starten, at (gen-)forene barn og familie med tidligere professionelle, og lader disse engagerer sig som bevidnere.
  • Vi undersøger  indirekte måder at tale om traumatiske oplevelser på, ved at spiller roller som en professor, en prinsesse eller Messi.
  • Vi har samtaler om følelser eller opfattelser af skyld og skam med børn såvel som med forældre.
  • Vi er på udkik efter små tegn på modstand, proteststaying ahead … og usynlige svar, lokal viden og færdigheder
  • Vi er opmærksomme på (selv)destruktiv adfærd  (selvskade, anorexia, raserianfald, mareridt, og så videre) og vi tilbyder måder til at undersøge andre betydninger uden at invitere adfærden ind i rummet.
  • Vi prøver at genforene historier fra før, med nutiden og fremtiden for at finde line of flight ved at tegne tidslinjer til en mulig fremtid eller ved at arrangere biographical interviews.
  • Vi hjælper forældre og deres børn til at bliver forbundet i stedet for at blive fastlåst i polariseringer som fx ‘ofre mod krænker’.

Sammen skaber vi en platform til samtale om vold, skyldfølelse eller skam, om magtesløshed uden at genskabe følelser af hjælpeløshed.  Og alle de veje, vi følger undervejs, bliver illustreret  med foto, breve og dokumenter.”

Sabine Vermeire

Sabine billede 2

Sabine er en del af personalet i Interactie-Academie VZW, som er et trænings- og terapicenter i Antwerpen i Belgien (www.interactie-academie.be). Hun arbejder som underviser, psykoterapeut og supervisor med systemisk, narrativ og samarbejdsorienteret terapi på dette institut. Hun er ekspert i at arbejde med børn, unge og familier i problematiske kontekster (tilknytnings problemer, vold, overgreb, psykiatriske problemer og traume) og at finde kreative måder at arbejde på, når det bliver svært at tale om.

At tale med børn og familier uden at reproducere overgrebet og volden i samtalen og stadigvæk skabe muligheder for at udvikle nye fortællinger, er en udfordring som har motiveret hende til at finde måder at ”finde nye fortællinger udenfor den slagne vej”.

Hun har skrevet adskillige artikler, har afholdt workshops og undervisning om disse emner.

 2017

Kursusdag og supervisionsdag med Maggie Carey

 

 

 

 

2014

David Epston  var hovedtaler ved Narrativt Forum E45s  Internationale seminar i Aarhus den 10. og 11. marts 2014

DavidEpston 2