Logo

Det narrative og drømmesporene er forbundne metaforer. Og vi låner disse metaforer som symbol for Narrativt Forum E45.

Drømmesporene leder os fra mødested til mødested. Ved stedets kilde slukker vi tørsten, og vi finder varme og næring omkring bålstedet. Mødestederne er mange og forskellige, og vi kan via drømmesporene vandre videre frem mod de næste. Hvert mødested bliver skabt af de fortællinger, vi bringer med os, og af de nye fortællinger vi får del i.

Australiens oprindelige folk, aboriginerne, tegnede drømmesporene på jorden som priktegninger af sand i forskellige farver.