Navn

Narrativt Forum E45

Forum (lat. ´fora torv). Narrativ (lat. ´nar’rare fortælle).

E45 (Østjyllands postmoderne drømmespor)

Det blev så let og ligetil, da vi mødtes. Ordene skabte vores nye fortællinger, engagementet og nysgerrigheden blev vakt. Og vi oplevede en stemning af torvedag, hvor der virkelig var gang i byttehandlen. Vores forskellige erfaringer med at lytte til børnenes forunderlige ordvalg, og de unges frustrerede drømme, organisationerenes evige søgen efter at tæmme magten – det hele var i spil. Vi var mit i det Narrative Forum – et virtuelt hus eller torv.

For ikke at blive for højstemte, besluttede vi at vores Narrative Forum er et virtuelt forsamlingshus, som ligger ved E45. Et jysk og dog globalt forsamlingshus.  Og vi glæder os over de mange muligheder, som er foran os.