Narrativ Praxis

UDGIVELSER

UNDERVEJS-MED-MENNESKER-72dpi-lille

Undervejs med mennesker. Skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis.
Tina Lauritsen Forlag, 2019.

En bog om hvordan en kunstnerisk tilgang og forståelse kan inspirere professionelle samtaler. Med et tværfagligt greb omsætter forfatteren æstetisk tænkning til relationel forståelse og tager læseren med på en vandring igennem samtalens praksisområder. Bogen er udviklet i samarbejde med billedkunstner Julien Deiss og indeholder et særskilt kapitel med billedkunstværker. Læs mere her

Tina Lauritsen har begået en smuk, anderledes bog, med et perspektiv inspireret af kunstnerens og dramaturgiens univers. Bogen kan anbefales til alle, der arbejder med samtalepraksis. Benedicte Schilling/Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

 

 

 

 

Metodiske tilgange

Metodiske tilgange i socialt arbejde.
Hans Reitzels Forlag, 2015.

Bodil Burian har bidraget med to kapitler i bogens afsnit om Socialt Behandlingsarbejde. Systemisk familiebehandling og Narrativ Praksis. Kapitlerne giver teoretisk baggrund og perspektiv med nedslag om centrale begreber inden for de to forståelser. Forskellige arbejdsmåder bliver beskrevet og belyst gennem casemateriale. Og begge kapitler belyser også metodernes indbyggede dilemmaer.
Bogen i sit hele er en indføring i metodiske tilgange i socialt arbejde og skrevet som grundbog til socialrådgiverud­dannelsen og andre sociale praksisuddannelser.

Bogen er redigeret af lektor i socialt arbejde og ph. d. Kirsten Henriksen, VIA University College.

 

 

 

 

Syv fortællinger om narrativ terapi.
Dansk Psykologisk Forlag 2009.

Kirsten og Bodil har bidraget med et kapitel om narrative samtaler med børn. En konkret beskrivelse af hvordan narrativ børneterapi med familiefokus kan tilrettelægges. De øvrige kapitler inviterer læseren ind i et rigt narrativt felt. Samtaler med voksne, grupper, pædagogik, organisationsudvikling og coaching.