Narrativ Praxis

Udgivelser

 

“Syv fortællinger om narrativ terapi”.  Dansk psykologisk forlag 2009,  www.dpf.dk

Kirsten og Bodil har bidraget med et kapitel om narrative samtaler med børn. En konkret beskrivelse af hvordan narrativ børneterapi med familiefokus kan tilrettelægges. De øvrige kapitler inviterer læseren ind i et rigt narrativt felt. Samtaler med voksne, grupper, pædagogik, organisationsudvikling og coaching.