Narrativ Praxis

WORKSHOP 21

2021 

Uddybende info om workshopdage med Robert van Hennik d. 16. og 17. september.

KUNSTEN AT SKABE KOLLEKTIVE TERAPEUTISKE RUM

Robert 2

Hvorfra kender vi Robert

Hvilke særlige kompetencer har vi oplevet

Hvilke temaer er i fokus i workshoppen

Lidt fra Roberts CV

Hvorfra kender vi Robert
Vores første møde med Robert van Hennik var i 2012. Han deltog i den 2. Europæiske konference i Narrativ teori og praksis i København. Siden har vi mødt ham ved de følgende Europæiske Narrative konferencer i Rumænien, Italien og 2019 i Belgien. Hver gang har vi oplevet hans oplæg og forskellige workshop med en kerne af det særligt samskabende. Hans praksis emmer af kreativitet og improvisation og ikke mindst en legende tilgang til alvorlige og komplekse problemer. Det er godt at opleve, hvordan Robert idag mestrer en sjælden spændvidde fra forskning til intens nærvær i det konkrete mødeøjeblik.

Hvilke særlige kompetencer har vi oplevet
Robert kan forbinde det teoretiske og det metodiske med konkret praksis. Og det er det, vi skal være en del af i september ’21 i Aarhus. I løbet af de to dage vil Robert blandt andet introducere modellen ”The Square”. Her giver han konkrete bud på, hvordan vi kan forhandle, opbygge og skabe samarbejdsalliancer. Det er et første skridt til at kunne udfordre dominante ideer og vedligeholdende mønstre.

Hvilke temaer er i fokus i workshoppen
Robert vil også have fokus på, hvordan du som familiebehandler eller terapeut kan undersøge, hvornår der sker en terapeutisk bevægelse. Og naturligvis altid i samarbejde med din klient. Robert er optaget af, at terapeutiske samtaler er økomentale processer. Og han vil inspirere dig til at udforske de spontant oplevede øjeblikke, som gør en forskel i disse processer.

Lidt fra Roberts CV
Robert van Hennik er systemisk & narrativ terapeut, supervisor, konsulent og underviser i Euthophia, center for systemisk terapi og træning i Holland. Han er stifter af NDC2 (Dutch and Belgian Narrative Dialogical and Collaborative Collective). Robert van Hennik er uddannet ved University of Bedfordshire (UK) og er Professional Doctor in Systemic Practices.

Udgivelser af Robert
Practice-Based-Evidense-Based-Practice publiceret i Journal of Family Therapy, nr. 39, 2017.

2020

Vi har ikke afholdt kurser eller temadage i 2020. Aflysninger p.gr.a. Coronakrisen.

2019

I juli måned ’19 deltog 4. bestyrelsesmedlemmer i konferencen Crossing Borders, Linking Lives i Antwerpen. Konferencen var den 5. europæiske konference om narrativ terapi og socialt arbejde. Konferencen er europæisk + , det betyder at Europas naboer også er inviteret med. Der var 260 deltagere og alle kontinenter i verden var repræsenteret. Og her mødte vi endnu engang Robert van Hennik, nu som en af konferencens værter og keenote speaker.

Internt i bestyrelsen har vi holdt den narrative inspiration levende med forskellige faglige oplæg og debatter ved vores møder. Vi har bl.a. udviklet en særlig metode, som vi arbejdede med  i efteråret. Vi kalder den KAGEFADET, og princippet går i al sin enkelhed ud på at ventilere stoffet i relation til narrativ praksis gennem 3 niveauer: Teori, metode, praksis. På den måde bliver de mange inspirationer, som bevæger sig vores arbejds- og interessefelt, koblet til det narrative. Sammen undersøger vi udviklingsmulighederne. Narrativ Praksis i bevægelse og samtidig forankret.