Narrativ Praxis

Sabine info

 Sabine Vermeire har sendt os en beskrivelse af det, vi kan forvente, når vi mødes med hende til kursus og workshop.

‘On the road again’ 

Alternative og legende samtaler med børn, unge og familier, som har oplevet traumer

“En vigtig guideline for vores arbejde med traume, misbrug, vold eller alvorlig sygdom kommer fra Alan Jenkins ”Genskab ikke den vold, som allerede er forvoldt”. Det er lettere sagt end gjort. Børn og deres familier vil sjældent tale om deres vanskeligheder. Faldgruber som, at “presse dem til at tale”, “analysere deres problemer”, ”undervise dem” eller ”rådgive dem” ligger lige rundt om hjørnet. Men med disse faldgruber risikerer vi at havne som professionelle, der reproducere det, som allerede er sket (og vi yder ikke nogen hjælp).

Under mit besøg hos Narrativt Forum E45 i april 2018 vil jeg tilbyde en kurv fyldt med alternative og legende former for samtaler, hvor vi forbinder børn og deres familier, som har haft traumatiske oplevelser med det, som har værdi, og som har betydning for dem i livet. Vi genforener dem med de mennesker, som er vigtige i deres liv. Vi hjælper dem til at komme ”On the road again”. Og i mellemtiden, dekonstruerer vi nogle dominerende diskurser om børn, forældre og traumer.

Vi undersøger forskellige veje:

Sammen skaber vi en platform til samtale om vold, skyldfølelse eller skam, om magtesløshed uden at genskabe følelser af hjælpeløshed.  Og alle de veje, vi følger undervejs, bliver illustreret  med foto, breve og dokumenter.”

 

Sabine Vermeire

Sabine billede 2

Sabine er en del af personalet i Interactie-Academie VZW, som er et trænings- og terapicenter i Antwerpen i Belgien (www.interactie-academie.be). Hun arbejder som underviser, psykoterapeut og supervisor med systemisk, narrativ og samarbejdsorienteret terapi på dette institut. Hun er ekspert i at arbejde med børn, unge og familier i problematiske kontekster (tilknytnings problemer, vold, overgreb, psykiatriske problemer og traume) og at finde kreative måder at arbejde på, når det bliver svært at tale om.

At tale med børn og familier uden at reproducere overgrebet og volden i samtalen og stadigvæk skabe muligheder for at udvikle nye fortællinger, er en udfordring som har motiveret hende til at finde måder at ”finde nye fortællinger udenfor den slagne vej”.

Hun har skrevet adskillige artikler, har afholdt workshops og undervisning om disse emner.

 

Sabine har udgivet to bøger

Sabines bog XanderSabines bøger er desværre ikke oversat til engelsk eller dansk.

”Xander” er en redigeret samling af mere end 80 breve, som Sabine skrev til en ung dreng efter hver session. Brevene fortæller en historie om at vokse op under trøstesløse forhold.

Og Sabine er medforfatter i den anden bog, som indeholder en samling ”eksternaliserede problemer”, som er materialiseret efterhånden, som de blev skabt under eller efter en session. De viser en overraskende indsigt i måder, klienter udforsker deres vanskeligheder på, og hvor de ofte finder nye veje til at leve deres liv.

 

 

Sabines nyeste artikel

International Journal of Narrative Therapy and Vommunity WorkUnder hjemmesidens faneblad Ny Artikel  kan du finde Sabines nyeste artikel. ”If … I were a King”? fra tidsskriftet “International Journal of Narrative Therapy and Community Work”.