Narrativ Praxis

Ny artikel

Sabine Vermieres artikel  - What if … I were a king?  er publiseret i det senest nummer af “The International Journal of Narrative Terapy and Community Work”.  Vi er meget glade for, at Dolwich Centret har givet os tilladelse til at bringe artiklen her på hjemmesiden. Artiklen er virkelig læseværdig og den bringer ny inspiration til samtaler med børn, som er ramt af traume.  

What-if-I-were-a-king-by-Sabine-Vermeire (002)

International Journal of Narrative Therapy and Vommunity Work