Narrativ Praxis

HISTORIEN

Fortællinger om Narrativt Forum E45 frem til 2020
Hvordan vi fik vores navn og logo, vores vedtægter samt glimt fra aktiviteter.

Sabine Seminar 2018

2018

 ‘On the road again’ – med Sabine Vermeire  

Vi inviterede til workshop og kursus med Sabine Vermeire fra Antwerpen, Belgien.
‘On the road again’ illustrerer Sabines tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, som er ramt af traumatiske oplevelser. Både på kursus- og workshopdagen oplevede deltagerne alternative og legende måder, som viser veje at gå. Veje, som forbinder børn og deres familier, som genbekræfter fælles værdier og hvor en mulig fremtid opdages.


Herunder uddybende info om kursus/workshop og om Sabine Vermeire

Alternative og legende samtaler med børn, unge og familier, som har oplevet traumer

“En vigtig guideline for vores arbejde med traume, misbrug, vold eller alvorlig sygdom kommer fra Alan Jenkins ”Genskab ikke den vold, som allerede er forvoldt”. Det er lettere sagt end gjort. Børn og deres familier vil sjældent tale om deres vanskeligheder. Faldgruber som, at “presse dem til at tale”, “analysere deres problemer”, ”undervise dem” eller ”rådgive dem” ligger lige rundt om hjørnet. Men med disse faldgruber risikerer vi at havne som professionelle, der reproducere det, som allerede er sket (og vi yder ikke nogen hjælp).

Under mit besøg hos Narrativt Forum E45 i april 2018 vil jeg tilbyde en kurv fyldt med alternative og legende former for samtaler, hvor vi forbinder børn og deres familier, som har haft traumatiske oplevelser med det, som har værdi, og som har betydning for dem i livet. Vi genforener dem med de mennesker, som er vigtige i deres liv. Vi hjælper dem til at komme ”On the road again”. Og i mellemtiden, dekonstruerer vi nogle dominerende diskurser om børn, forældre og traumer.

Vi undersøger forskellige veje:

 • Vi skaber sikre identitets-territorier, hvorfra vi kan have samtaler om vanskeligheder, og vi skaber sikre steder ved at invitere kæledyr, Julemanden, Beyoncé og Granny som co- terapeuter
 • Vi optrævler historier om fremmedgørelse og stigmatisering ved at arbejde med interview og spørgeskemaer (Udfyld venligst dette ekstra store “Største Fare -Spørgeskema!” Og send det til en 9 årig dreng!)
 • Vi modstår presset om at indsamle informationer inden første session. Vi prøver fra starten, at (gen-)forene barn og familie med tidligere professionelle, og lader disse engagerer sig som bevidnere.
 • Vi undersøger  indirekte måder at tale om traumatiske oplevelser på, ved at spiller roller som en professor, en prinsesse eller Messi.
 • Vi har samtaler om følelser eller opfattelser af skyld og skam med børn såvel som med forældre.
 • Vi er på udkik efter små tegn på modstand, proteststaying ahead … og usynlige svar, lokal viden og færdigheder
 • Vi er opmærksomme på (selv)destruktiv adfærd  (selvskade, anorexia, raserianfald, mareridt, og så videre) og vi tilbyder måder til at undersøge andre betydninger uden at invitere adfærden ind i rummet.
 • Vi prøver at genforene historier fra før, med nutiden og fremtiden for at finde line of flight ved at tegne tidslinjer til en mulig fremtid eller ved at arrangere biographical interviews.
 • Vi hjælper forældre og deres børn til at bliver forbundet i stedet for at blive fastlåst i polariseringer som fx ‘ofre mod krænker’.

Sammen skaber vi en platform til samtale om vold, skyldfølelse eller skam, om magtesløshed uden at genskabe følelser af hjælpeløshed.  Og alle de veje, vi følger undervejs, bliver illustreret  med foto, breve og dokumenter.”

Sabine Vermeire

Sabine billede 2

Sabine er en del af personalet i Interactie-Academie VZW, som er et trænings- og terapicenter i Antwerpen i Belgien (www.interactie-academie.be). Hun arbejder som underviser, psykoterapeut og supervisor med systemisk, narrativ og samarbejdsorienteret terapi på dette institut. Hun er ekspert i at arbejde med børn, unge og familier i problematiske kontekster (tilknytnings problemer, vold, overgreb, psykiatriske problemer og traume) og at finde kreative måder at arbejde på, når det bliver svært at tale om.

At tale med børn og familier uden at reproducere overgrebet og volden i samtalen og stadigvæk skabe muligheder for at udvikle nye fortællinger, er en udfordring som har motiveret hende til at finde måder at ”finde nye fortællinger udenfor den slagne vej”.

Hun har skrevet adskillige artikler, har afholdt workshops og undervisning om disse emner.

 2017

Kursusdag og supervisionsdag med Maggie Carey

 

Sabine Seminar i 2018

2018

 ‘On the road again’ – med Sabine Vermeire  

Vi inviterede til workshop og kursus med Sabine Vermeire fra Antwerpen, Belgien.
‘On the road again’ illustrerer Sabines tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, som er ramt af traumatiske oplevelser. Både på kursus- og workshopdagen oplevede deltagerne alternative og legende måder, som viser veje at gå. Veje, som forbinder børn og deres familier, som genbekræfter fælles værdier og hvor en mulig fremtid opdages.


Herunder uddybende info om kursus/workshop og om Sabine Vermeire

Alternative og legende samtaler med børn, unge og familier, som har oplevet traumer

“En vigtig guideline for vores arbejde med traume, misbrug, vold eller alvorlig sygdom kommer fra Alan Jenkins ”Genskab ikke den vold, som allerede er forvoldt”. Det er lettere sagt end gjort. Børn og deres familier vil sjældent tale om deres vanskeligheder. Faldgruber som, at “presse dem til at tale”, “analysere deres problemer”, ”undervise dem” eller ”rådgive dem” ligger lige rundt om hjørnet. Men med disse faldgruber risikerer vi at havne som professionelle, der reproducere det, som allerede er sket (og vi yder ikke nogen hjælp).

Under mit besøg hos Narrativt Forum E45 i april 2018 vil jeg tilbyde en kurv fyldt med alternative og legende former for samtaler, hvor vi forbinder børn og deres familier, som har haft traumatiske oplevelser med det, som har værdi, og som har betydning for dem i livet. Vi genforener dem med de mennesker, som er vigtige i deres liv. Vi hjælper dem til at komme ”On the road again”. Og i mellemtiden, dekonstruerer vi nogle dominerende diskurser om børn, forældre og traumer.

Vi undersøger forskellige veje:

 • Vi skaber sikre identitets-territorier, hvorfra vi kan have samtaler om vanskeligheder, og vi skaber sikre steder ved at invitere kæledyr, Julemanden, Beyoncé og Granny som co- terapeuter
 • Vi optrævler historier om fremmedgørelse og stigmatisering ved at arbejde med interview og spørgeskemaer (Udfyld venligst dette ekstra store “Største Fare -Spørgeskema!” Og send det til en 9 årig dreng!)
 • Vi modstår presset om at indsamle informationer inden første session. Vi prøver fra starten, at (gen-)forene barn og familie med tidligere professionelle, og lader disse engagerer sig som bevidnere.
 • Vi undersøger  indirekte måder at tale om traumatiske oplevelser på, ved at spiller roller som en professor, en prinsesse eller Messi.
 • Vi har samtaler om følelser eller opfattelser af skyld og skam med børn såvel som med forældre.
 • Vi er på udkik efter små tegn på modstand, proteststaying ahead … og usynlige svar, lokal viden og færdigheder
 • Vi er opmærksomme på (selv)destruktiv adfærd  (selvskade, anorexia, raserianfald, mareridt, og så videre) og vi tilbyder måder til at undersøge andre betydninger uden at invitere adfærden ind i rummet.
 • Vi prøver at genforene historier fra før, med nutiden og fremtiden for at finde line of flight ved at tegne tidslinjer til en mulig fremtid eller ved at arrangere biographical interviews.
 • Vi hjælper forældre og deres børn til at bliver forbundet i stedet for at blive fastlåst i polariseringer som fx ‘ofre mod krænker’.

Sammen skaber vi en platform til samtale om vold, skyldfølelse eller skam, om magtesløshed uden at genskabe følelser af hjælpeløshed.  Og alle de veje, vi følger undervejs, bliver illustreret  med foto, breve og dokumenter.”

Sabine Vermeire

Sabine billede 2

Sabine er en del af personalet i Interactie-Academie VZW, som er et trænings- og terapicenter i Antwerpen i Belgien (www.interactie-academie.be). Hun arbejder som underviser, psykoterapeut og supervisor med systemisk, narrativ og samarbejdsorienteret terapi på dette institut. Hun er ekspert i at arbejde med børn, unge og familier i problematiske kontekster (tilknytnings problemer, vold, overgreb, psykiatriske problemer og traume) og at finde kreative måder at arbejde på, når det bliver svært at tale om.

At tale med børn og familier uden at reproducere overgrebet og volden i samtalen og stadigvæk skabe muligheder for at udvikle nye fortællinger, er en udfordring som har motiveret hende til at finde måder at ”finde nye fortællinger udenfor den slagne vej”.

Hun har skrevet adskillige artikler, har afholdt workshops og undervisning om disse emner.

 2017

Kursusdag og supervisionsdag med Maggie Carey

 

 

 

 

2014

David Epston  var hovedtaler ved Narrativt Forum E45s  Internationale seminar i Aarhus den 10. og 11. marts 2014

DavidEpston 2

Formandens beretning

Klik på nedenstående, og du kan læse

Generalforsamling 2012 formandens beretning

De seks

 

 

 

 

 

 

 

 

HER ER VI 


Stående. Eva Søndergaard, Ane Hoff, Anita Bergmann, Bodil Burian

og forrest Else Marie Skadborg og Kirsten Børsting

 

Kursus med Rolf Sundet

TERAPEUT I EVIDENSENS TID

På kursusdagene i april 2012 inviterede Rolf Sundet os til at opleve en narrative praksis, hvor emotionerne og de følelsesmæssige udtryk kan give åbninger ind til barnet, den voksne, familien, organisationen.

Vi hørte hvordan det bedste fra tilgængelig forskning og klinisk ekspertise kunne ses i sammenhæng med klientens egenskaber, ønskemål og præferencer. 

Kursus med Geir Lundby

Den 9. november holdt vi det første kursus i Narrativt Forum E45 med titlen BRUG AF BEVIDNING I NARRATIV PRAKSIS. 25 engagerede kolleger var mødt op, og det blev en fin dag, som vekslede mellem oplæg, øvelse og dialog. Forståelsen af at fokusere de UDTRYK, som gør INDTRYK, blev tydelig.  

Kirsten byder velkommen

Supervision med Geir Lundby

Billeder fra supervisionen den 8. august. En betydningsfuld dag, hvor dobbelt beskrivelser fik en helt særlig betydning i lyset af tragedien i Oslo og på Utøya den 22. juli.

 

Personerne bag

Gruppen bag Narrativt Forum E45 tæller 6 personer.

 

Ane Hoff, psykolog med særlig interese for voksne. www.anehoff.dk

Else Marie Skadborg, psykolog med særlig interesse for organisationer og personalegrupper. www.reflecta.dk

Kirsten Børsting, psykolog med særlig interesse i børn, unge, voksne og familier i et bredt problemfelt. www.psykologkirsten.dk

Eva Søndergaard, psykolog med særlig interesse i voksne, børn og familier samt personalegrupper i skole- og behandlingsregi. www.eva-psykolog.info

Bodil Burian, socialrådgiver med særlig interesse for børn i familier og i skoler. www.burian.dk

Anita Bergmann, psykolog med særlig interesse for unge med problemadfærd og voksne i krise.


Vi er alle efteruddannet i narrativ praksis og teori, både nationalt og internationalt.

Logo

Det narrative og drømmesporene er forbundne metaforer. Og vi låner disse metaforer som symbol for Narrativt Forum E45.

Drømmesporene leder os fra mødested til mødested. Ved stedets kilde slukker vi tørsten, og vi finder varme og næring omkring bålstedet. Mødestederne er mange og forskellige, og vi kan via drømmesporene vandre videre frem mod de næste. Hvert mødested bliver skabt af de fortællinger, vi bringer med os, og af de nye fortællinger vi får del i.

Australiens oprindelige folk, aboriginerne, tegnede drømmesporene på jorden som priktegninger af sand i forskellige farver.

Navn

Narrativt Forum E45

Forum (lat. ´fora torv). Narrativ (lat. ´nar’rare fortælle).

E45 (Østjyllands postmoderne drømmespor)

Det blev så let og ligetil, da vi mødtes. Ordene skabte vores nye fortællinger, engagementet og nysgerrigheden blev vakt. Og vi oplevede en stemning af torvedag, hvor der virkelig var gang i byttehandlen. Vores forskellige erfaringer med at lytte til børnenes forunderlige ordvalg, og de unges frustrerede drømme, organisationerenes evige søgen efter at tæmme magten – det hele var i spil. Vi var mit i det Narrative Forum – et virtuelt hus eller torv.

For ikke at blive for højstemte, besluttede vi at vores Narrative Forum er et virtuelt forsamlingshus, som ligger ved E45. Et jysk og dog globalt forsamlingshus.  Og vi glæder os over de mange muligheder, som er foran os.

« Previous Page